Orde op de PC

Wat u leert:
 Hoe kunt u de foto's, brieven, muziek en video's op uw pc zodanig opslaan dat u ze ook weer terug kunt vinden. Hiervoor leert u gebruik te maken van het programma Windows Verkenner.

Lesduur:
 3 maal 2,5 uur

Inhoud:
 Wat zijn mappen en bestanden
 Mappen en bestanden ordenen
 Zoeken naar bestanden
 Favoriete websites en e-mail overzichtelijk maken
 Bureaublad, taakbalk en menu Start indelen
 PC of laptop opruimen
 Bestanden uit de Prullenbak terugzetten

Voorkennis:
 Ervaring in het gebruik van PC of laptop

Cursusmateriaal:
 Het cursusboek bestellen wij voor u.

Aanmelden