Evaluatie

Aan het einde van de cursus zijn we erg benieuwd naar uw oordeel daarover. We verzoeken u daarom vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden door telkens één van de vier keuzerondjes aan te klikken en eventueel van commentaar te voorzien.


  zeer goedgoedredelijkslecht


  geheelgrotendeelsgedeeltelijkniet


  te moeilijkmoeilijkprecies goed(te) makkelijk


  zeer goedgoedredelijkslecht


  zeer goedgoedredelijkslecht


  te langgoedredelijkte kort


  zeer goedgoedredelijkslecht


  veel te weinigte weinigprecies goedte veel