Evaluatie

Aan het einde van de cursus zijn we erg benieuwd naar uw oordeel daarover. We verzoeken u daarom vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden door telkens één van de vier keuzerondjes aan te klikken en eventueel van commentaar te voorzien.


zeer goedgoedredelijkslecht


geheelgrotendeelsgedeeltelijkniet


te moeilijkmoeilijkprecies goed(te) makkelijk


zeer goedgoedredelijkslecht


zeer goedgoedredelijkslecht


te langgoedredelijkte kort


zeer goedgoedredelijkslecht


veel te weinigte weinigprecies goedte veel