Wat is en doet Leercentrum Druten?

Sommige ouderen zijn nog huiverig om iets op een computer te doen en zaken als Internet en E-mailen worden vaak nog als eng en moeilijk ervaren. Maar computer en Internet zijn niet eng en met een beetje hulp kan iedereen leren hoe het werkt!

Groepslessen
Leercentrum Druten helpt ouderen vanaf 50 jaar over computerdrempels. Sinds 2006 organiseren wij groepslessen over computer- en Internetgebruik.
Dit varieert van beginnerscursussen zoals Beginnerscursus Windows en Veilig Internet en E-mail tot cursussen voor meer gevorderden zoals Fotoboek maken met Albelli en Beginnerscursus Word . Ook zijn er cursussen voor het gebruik van tablet computers als de iPad en de Android tablets.
Het aantal deelnemers varieert van 3 tot 8. Deze lessen geven we in een lokaal van Integraal KindCentrum De Kubus in Druten.

Individuele lessen
Vanaf 2017 biedt ons leercentrum ook individuele lessen aan. Het gaat dan om een cursus waarvoor maar af en toe iemand inschrijft. We doen die dan individueel om lange wachttijden te vermijden. Cursusinhoud, -materiaal en –kosten zijn dan gelijk aan die voor de groepscursus. Het aantal deelnemers is 1 of 2. Deze individuele lessen worden gegeven in de Bibliotheek in Druten.

Lessen over een specifiek onderwerp
Het kan ook gebeuren dat iemand graag meer wil leren over een heel specifiek onderwerp, dat buiten onze reguliere cursussen valt. In dat geval stelt de docent in overleg met de cursist een gericht leerplan op. Daarbij wordt natuurlijk ook afgesproken welk materiaal gebruikt zal worden en wat de kosten zijn. Ook deze specifieke lessen worden gegeven in de Bibliotheek in Druten.

Voor en door ouderen
Uitgangspunt is hierbij dat dit gebeurt vóór en dóór ouderen. We geven de cursussen in een tempo dat is afgestemd op 50-plussers. In een groepscursus is het aantal deelnemers maximaal 8, waardoor onze docenten iedereen voldoende aandacht kunnen schenken en waar nodig wordt een assistent ingeschakeld.

Digitaal vragenuur
Naast de cursussen is er elke week op maandagmiddag een Digitaal vragenuur voor wie vragen heeft die verband houden met het gebruik van computer, tablet of smartphone. Deze activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland in De Bogerd in Druten.