Cookies

Op de home page van onze website gebruiken wij cookies.


Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op uw pc of tablet waarmee u gebruik maakt van onze website. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze site en maken het zo mogelijk het aantal bezoekers van onze site te meten.

Op geen enkel moment echter identificeren de op uw apparaat geplaatste cookies de gebruiker zelf. Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u aan ons verstrekte personengerelateerde gegevens vindt niet plaats.

U kunt uw webbrowser zo instellen, dat hij u vòòr het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert.